De wereld om ons heen

Zorg voor onze mensen, ons bedrijf en de wereld.

Sponsoring, vrijwilligerswerk en veiligheid.

We zorgen voor onze mensen, ons bedrijf en de wereld om ons heen. Dat past bij een familiebedrijf. Daarom gaan we duurzame partnerships aan en organiseren we activiteiten die waarde hebben voor onze medewerkers en relaties, maar ook voor de samenleving. Op die manier tonen we betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de maatschappij.

Move to Help

Een positieve bijdrage leveren aan een sterke sociale samenleving.

Met het wereldwijde programma Move to Help kunnen Pon-medewerkers in diverse landen zich tijdens werktijd inzetten als vrijwilliger. Ook dragen we een steentje bij door de inzet van onze producten. Dit doen we vanuit onze kernwaarde Care & Act Responsibly. Move to Help is onder andere actief bij Pon-bedrijven in Nederland, de VS en Noorwegen.

Meer weten over Move to Help? Neem dan contact op met [email protected].

NOC*NSF en de KNVB

Parallel tussen Pon en topsporter.

Pon herkent zich in de mentaliteit en ambitie van topsporters. Niet gek dus dat we ons hebben verbonden met de Nederlandse topsport via een partnership met NOC*NSF en de KNVB. Al meer dan 30 jaar steunen we de prestaties van TeamNL tijdens de Olympische Spelen. Koninklijke Gazelle ontwikkelt speciaal voor de Nederlandse Olympiërs de Oranje Gazelle, zodat sporters in het Olympisch dorp zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. De KNVB werkt samen met Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens en Gazelle aan de verduurzaming van zijn mobiliteit.

Team Visma | Lease a Bike

Innoveren, kennis delen, talentontwikkeling en krachten bundelen.

Met diverse topmerken in het fietsenportfolio is het logisch dat Pon affiniteit heeft met de wielersport. Zo heeft Cervélo een partnership met Team Visma | Lease a Bike dat zowel over een mannen-, vrouwen- als talententeam beschikt. Ook Škoda en Swapfiets zijn betrokken: zij leveren auto’s en Swapfietsen aan de teams. In de volgauto’s van Škoda is bovendien apparatuur ingebouwd die allerlei data over de wielrenners registreert. Hierdoor kunnen prestaties verder worden verbeterd.

De drie merken – Cervélo, Škoda en Swapfiets – werken samen voor grote evenementen als de Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España, WK Wielrennen en de Olympische Spelen.

Rijksmuseum

Culturele ondersteuning past bij ons als familiebedrijf.

De schets die Ben Pon senior in 1947 maakte van de Volkswagenbus heeft een plek in de collectie van het Rijksmuseum. We zijn sinds 2013 sponsor van het Rijksmuseum. Dat houdt in dat we het museum ondersteunen bij tentoonstellingen en bij de aankoop en restauratie van objecten uit de twintigste eeuw.

Ben Pon senior had destijds een idee voor een busje dat evenveel lading kon dragen als het gewicht van het busje zelf. Tijdens een bezoek aan de Volkswagenfabriek in Duitsland adviseerde hij over dit busje op basis van een schets die hij in zijn aantekeningenboekje had gemaakt. Die schets hangt in het Rijksmuseum.

Het model is destijds daadwerkelijk in productie genomen en staat vooral bekend als hét iconische ‘hippiebusje’, de Bulli T1. Inmiddels zijn er miljoenen Volkswagens Transporter gebouwd, waarvan sinds kort ook de eerste elektrische exemplaren op de markt zijn gebracht.


Mobiliteit voor goede doelen

Realiseren van passend vervoer.

Pon heeft een mobiliteitsfonds. Daarmee ondersteunen we maatschappelijke projecten door inzet van mobiliteit in de breedste zin van het woord. Zo helpen we met waar we goed in zijn: het realiseren van passend vervoer. Denk daarbij aan ondersteuning van activiteiten van het Nationaal Ouderenfonds, het mede mogelijk maken van vakantiekampen voor kinderen met kanker of fondsenwervende evenementen zoals de Maarten van der Weijden Elfstedenzwemtocht. Het gaat daarbij om incidentele of tijdelijke ondersteuning, zodat we zo veel mogelijk organisaties kunnen helpen Рlandelijk ̩n lokaal.

Jeugd en educatie

Iedereen een gelijke kans.

Pon hecht waarde aan talentontwikkeling. Gelijke kansen en goed onderwijs horen daarbij. Daarom ondersteunen we diverse organisaties die hier een bijdrage aan leveren. Via een jarenlange samenwerking met JINC helpen we kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen met hun stap naar de arbeidsmarkt. Ook ondersteunen we diverse initiatieven die zich richten op het interesseren van kinderen en jongeren voor techniek, zoals Skills Heroes. In Move Amsterdam leren we kinderen over mobiliteit. Gedurende de schoolvakanties worden er allerlei leuke en leerzame workshops met veelal techniekgerelateerde onderwerpen georganiseerd. Op die manier krijgen kinderen de kansen die ze verdienen en houden we de technische sector aantrekkelijk voor talent.
Veiligheid

Altijd in een veilige omgeving werken.

We zorgen ervoor dat onze veiligheidsvisie ‘veilig thuis, iedereen, elke dag’ wordt waargemaakt. Elk Pon-bedrijf kent een eigen veiligheidsbeleid en speciale Safety Officers die verantwoordelijk zijn voor veiligheid. Decentrale veiligheidsinspanningen worden gecoördineerd en veiligheidsprocedures en -voorschriften, inclusief gedetailleerde incidentanalyse en bewustmakingsprogramma’s, worden actief uitgedragen.

Pon-medewerkers hebben het recht om op elk moment en voor elk project te stoppen met werken als zich veiligheidsproblemen voordoen. Topmanagement en ook het management van bedrijven zijn actief betrokken, veiligheid staat standaard op managementagenda’s.