Pon Ethics

Bij Pon staan de core values centraal bij ons handelen: Passion to Perform, Care & Act Responsibly, Trust to Act en Make it Fun. We zijn trots op wie we zijn en wat we doen en willen ook dat de markt verbonden is met datgene waarvoor we staan. Onze waarden zijn vertaald in de Pon Code of Conduct, die onze beloftes aan onze klanten, onze mensen, onze zakelijke relaties en de maatschappij bevatten. Samen bepalen de Pon values en de Code of Conduct hoe wij overal ter wereld werken.

Onze Code of Conduct

We richten ons op het bouwen van sterke, blijvende relaties, met elkaar en met onze klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties. Onze Code of Conduct beschrijft hoe we dat doen. Die bevat beloftes over hoe we elkaar en onze zakelijke relaties behandelen, en bepalingen over de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Pon organiseert verplichte trainingen en herinnert haar mensen regelmatig aan het belang van de Pon values en Code of Conduct.

Pon-Ethics-2

Pon Ethiek in de Praktijk

Leiders op alle niveaus spelen een cruciale rol. Dit doen zij door geen compromissen te sluiten als het gaat om ethiek en compliance en door in woord en daad duidelijk te maken dat Pon’s plannen en activiteiten op een verantwoorde, ethische en legale manier plaatsvinden.

Wereldwijd hebben we het Pon Ethics Program dat zich richt op het integreren van de Pon values en Code of Conduct in ons dagelijkse werk. Het programma wordt geleid door een Chief Compliance Officer die wordt ondersteund door:

  • de Pon Compliance Committee, die de Pon policies, standaarden en procedures vaststelt en de wereldwijde implementatie van het Pon Ethics Program overziet
  • het Pon Compliance Team, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ondersteuning en monitoring van het Pon Ethics Program
  • 70 Local Compliance Officers, die de compliance ambassadeurs in elke werkmaatschappij zijn
  • de legal counsels van de business groepen die de externe juridische en regelgevende ontwikkelingen monitoren en juridisch advies geven; en
  • de werkmaatschappijen van Pon, die de voorgeschreven policies, standaarden en procedures implementeren en vertalen naar de dagelijkse praktijk, daarbij ondersteund door de Local Compliance Officers.

We geven aanwijzingen, advies en training om onze mensen hun verantwoordelijkheden te laten begrijpen en hoe ethisch en volgens de wet te handelen:

We tolereren het direct of indirect aanbieden, betalen, verzoeken of accepteren van smeergeld, steekpenningen of iets anders van waarde om de ontvanger/gever om te kopen niet. Faciliterende betalingen zijn eveneens verboden.

We streven ernaar zaken te doen op een eerlijke en ethische manier, in overeenstemming met de toepasselijke wetten die eerlijke concurrentie tussen bedrijven bevorderen en beschermen. Onze beloften omvat ook een verbod op prijsbinding en marktverdeling.

Om witwassen tegen te gaan, vermijden we het gebruik van contant geld waar mogelijk. Als een transactie een contante betaling bevat, dan borgen robuuste interne processes dat dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder meldingsprocedures, gebeurt.

We leven ook alle wet- en regelgeving na op het gebied van internationale handel, waaronder exportcontroles en handelsembargo’s.

Pon Ethics

Het melden van misstanden

We moedigen onze mensen aan om overtredingen van de Code of Conduct te delen. Dit kan anoniem indien gewenst en zonder angst voor vergelding. De Pon Ethics Helpline is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar en kan worden gebruikt via lokale telefoonnummers en via internet. Dit maakt het mogelijk voor medewerkers om anoniem en in de eigen taal advies te vragen of zorgen te uiten over potentiële misstanden. De meldingen worden behandeld door specialisten; als we concluderen dat de Code of Conduct is overtreden, dan nemen we passende maatregelen, hetgeen ontslag of beëindiging van een contract kan betekenen.