time2help

Veiligheid, mobiliteit en techniek.

Concrete initiatieven ondersteunen

In Nederland richten we ons met time2help op de thema’s veiligheid, mobiliteit en techniek. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij verkeersexamens op basisscholen of het geven van gastlessen om de interesse in techniek bij kinderen te vergroten. Andere voorbeelden zijn het Ronald McDonald House en ‘Safety Days’ op instellingen voor techniekonderwijs.

Ook hebben we een mobiliteitsfonds. Daarmee ondersteunen we maatschappelijke projecten door inzet van bijvoorbeeld auto’s. Zo helpen we met waar we goed in zijn: het realiseren van passend vervoer. Het gaat dan om incidentele of tijdelijke ondersteuning, zodat we zo veel mogelijk organisaties kunnen helpen.

Voor meer informatie over time2help kan er contact opgenomen worden via sponsoring@pon.com.